O društvu Obrtniški pevski zbor Sekcije KD Pavza

Želite postati član KD Pavza ?

Osnovni namen KD Pavza je razvijati ljubiteljsko kulturno dejavnost.
 

Društvo deluje na podlagi Statuta društva, član pa lahko postane vsak, ki podpiše pristopno izjavo in plača članarino.

Letna članarina društva znaša 10 €. 

Člani društva so lahko tudi osebe, mlajše od 15 let. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tujec.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Če  želite postati član našega društva, izpolnite PRISTOPNO IZJAVO, ki je dostopna na spletni strani društva (datoteka je priložena spodaj) in nam jo posredujte na naš naslov:  KD Pavza, Slovenski trg 4,  2352 Selnica ob Dravi.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri predsednici društva ali vodjih sekcij. Telefonske številke in e-naslovi so objavljeni na spletni strani KD Pavza.

KD Pavza Selnica ob Dravi

Slovenski trg 4, SI-2352 Selnica ob Dravi

E-pošta: kdpavza@gmail.com