O društvu Obrtniški pevski zbor Sekcije KD Pavza

O društvu

Kulturno društvo Pavza je bilo ustanovljeno  4. 10. 1999 in je samostojno, prostovoljno, nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju kulture in s tem prispevajo k bogatenju kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju.

KD PAVZA Selnica ob Dravi

Osnovni namen društva je razvijanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na področju zborovskega petja, glasbene, dramske in likovne dejavnosti, s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturno vzgojo in izobraževanjem, posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.

Društvo ima v okviru svoje dejavnosti naslednje sekcije:

  • obrtniški pevski zbor,
  • glasbeno sekcijo,
  • dramsko-moderatorsko sekcijo,
  • likovno sekcijo, 
  • lutkovno sekcijo
  • sekcijo za ohranjanje kulturnega izročila
  • folklorno sekcijo.


Predsednica KD PAVZA je gospa Jasna Šteger

E-pošta: jasna.steger@gmail.com
Telefon : 040 516 870

 

KD Pavza Selnica ob Dravi

Slovenski trg 4, SI-2352 Selnica ob Dravi

E-pošta: kdpavza@gmail.com