O društvu Obrtniški pevski zbor Sekcije KD Pavza

Kje smo doma

 

Občina Selnica ob Dravi leži na dravski terasi ob regionalni cesti Maribor – Dravograd. Prav površje in lega ob reki Dravi sta v preteklosti odločilno vplivali na poselitev tega območja. Kraj je pisno prvič omenjen na darovnici Werianta leta 1093, in sicer kot Celnitz.

Selnica ob Dravi

URADNA SPLETNA STRAN OBČINE SELNICA OB DRAVI

Prevladujoča naravna determinanta je lega na dravski terasi. Ljudje so se naselili na robu rodovitne zemlje, predel proti jugu pa je bil v preteklosti namenjen predvsem poljedelstvu. Poselitev tega območja se je začela na območju, kjer se začne teren počasi dvigati. Razvoj naselja proti zahodu je omejeval predvsem mokroten teren, kjer zastaja voda, ki priteče z Janževe Gore in s Kozjaka. Na tem območju še danes raste jelšev gozd, severno od Ciglarja pa je že zasuto nekdanje močvirje. Pomen naravnih determinant danes ni več tako pomemben, kot je bil nekoč.

Karta občine

Središče kraja je farna cerkev sv. Marjete, okoli katere se je začel širiti kraj. Naselje se je širilo, na nekdanja kmetijska zemljišča, saj so bili stroški izgradnje objektov na le teh dosti nižji. V prostorskem planu občine je načrtovana širitev naselja v industrijski coni in na dele rodovitnih kmetijskih zemljišč, kar kaže na to, da je pomen naravnih determinant in povezanost človeka z naravo dosti manjša kot je bila nekoč.

Novi del naselja je nastajal odmaknjeno od starega jedra, kar kaže na neenakomeren organski prostorski razvoj. Čeprav odmaknjen od starega, je novi del naselja funkcionalno povezan s starim središčem. Govorimo lahko o suburbanem območju naselja. Obseg starega agrarnega dela naselja je v primerjavi z današnjim obsegom mnogo manjši.

Iz popisov prebivalstva za naselje Selnica ob Dravi lahko razberemo, da je število prebivalcev zelo počasi naraščalo med leti 1869 in 1910. V letu 1931 se je število prebivalcev močno povečalo, nato pa se je počasna rast nadaljevala vse do popisa 1953, ko se prebivalstvo približalo številu 700. Ponovno je večja rast prebivalcev opazna med leti 1953 in 1961, kar je posledica predvsem novih priseljencev, ki so si tu zgradili hiše in odhajali na delo v sosednje Ruše in Maribor.

Povečanje števila prebivalcev gre pripisati tudi novo nastajajočim industrijskim obratom in bencinski črpalki, ki so odprli nova delovna mesta. Ta trend se je nadaljeval tudi v popisnem letu 1971, čeprav je tukaj potrebno omeniti, da se je spremenila meja naselja, ki se je upravno povečalo. Naselje je v času 1961 – 1981 zrastlo za 308 prebivalcev. 

Dobrodošli

Popis iz leta 1991 pokaže povečanje za 263 prebivalcev, kar je predvsem posledica gradnje blokov, v katerih so se naselili delavci dislocirane enote TDR-Ventili Ruše in delavci nekdanjega Ferroterma ter novogradnje stanovanjskih hiš. Zadnji popis iz leta 2002 pa pokaže rahel upad števila prebivalcev, kar je razumljivo, saj se prebivalstvo vedno bolj stara, novih »masovnih« priselitev v naselje pa ni. (Vir: Krajevni leksikon Slovenije). 

ZEMLJEVIDI NASELIJ V OBČINI SELNICA OB DRAVI

 

Vreme v Selnici

Selnica ob Dravi

KD Pavza Selnica ob Dravi

Slovenski trg 4, SI-2352 Selnica ob Dravi

E-pošta: kdpavza@gmail.com