O društvu Obrtniški pevski zbor Sekcije KD Pavza

Zgodovina društva

Kulturno in umetniško udejstvovanje je v Selnici ob Dravi tradicija. V preteklosti so se ljubitelji kulturne dejavnosti  v našem kraju združevali na različne, večkrat tudi neformalne načine.  Vselej pa so bili petje, posebej zborovsko, dramska dejavnost in ohranjanje kulturne dediščine stalnice tega delovanja.

Delovanje ljubiteljskih skupin je nekajkrat skoraj zamrlo, a vedno se je našla nova skupinica predanih ljudi, ki so z novimi idejami in energijo poskrbeli, da se je tradicija kulturnega delovanja nadaljevala.

In kje so začetki našega društva?

Segajo tja v leto 1982, ko je glavni pobudnik in organizator ustanovitve tedanjega pevskega zbora g. Anton Pokeržnik ob sodelovanju kulturnih zanesenjakov ustanovil Obrtniški pevski zbor, ki prav letos praznuje svojo 30-letnico delovanja. Finančno je takratni zbor podprla  Obrtna zbornica Ruše. Na umetniško pot je zbor popeljal zborovodja g. Milko Homer. Že več kot desetletje pa zbor vodi zborovodkinja ga. Marinka Šober. Pevci so s svojim petjem upravičili svoj obstoj. Njihova pesem je skupaj z odličnimi kritikami ponesla ime zbora po vsej Sloveniji in tudi tujini.

V vrstah zbora oz. njihovih prodornih posameznikov g. Franca Gorenška, Janka Lisjaka, Janka Stojkoviča, Jurija Lepa  in drugih je po več kot desetletnem delovanju dozorela ideja, da zborovsko petje nadgradijo oz.  dopolnijo njegovo delovanje z drugimi sekcijami. Te bi delovale v na novo zasnovanem  društvu, ki so mu izbrali ime PAVZA. Kulturno društvo Pavza je bilo tako uradno ustanovljeno 4. oktobra 1999. Vodenje društva je kot njegov prvi predsednik prevzel g. Franc Gorenšek, sledili pa so mu g. Benjamin Perkuš, g. Janko Lisjak, g. Damijan Šteger, Stanka Breznik, od leta 2015 pa društvo vodi ga. Jasna Šteger.

Društvo je vsako leto pridobivalo nove člane. Do danes je število vseh narastlo na 127, od tega jih je več kot sedemdeset aktivnih.

Za pomoč zboru pri vodenju koncertov in organiziranju manjših kulturnih dogodkov je v društvu 10. 2. leta 2000 bila ustanovljena dramsko-moderatorska sekcija, ki je leta 2008 prerastla v dramsko skupino. S predstavami uspešno zabavamo domače in širše občinstvo. Za najboljšo stransko moško vlogo pa je bil naš član Janko Stojkovič nagrajenec JSKD Slovenije v sezoni 2009/2010. Z vodenjem dramske sekcije nadaljuje ga. Polonca Perkuš, za strokovno delo pa skrbi režiserka ga. Stanka Breznik.

15. februarja 2002 je v KD Pavza pričela delovati glasbena sekcija, katere instrumentalisti uspešno spremljajo zborovsko petje in prirejajo tudi samostojne nastope. Selničani pa gotovo poznajo tudi vokalno – instrumentalno skupino Poki.

14. februarja leta 2003 je društvo ustanovilo likovno sekcijo, ki jo je uspešno vodil g. Janko Lisjak. Za njim je vodenje sekcije prevzela ga. Maruša Vršnik, ki to nalogo uspešno opravlja  še danes. Po nekaj letih  so se likovnikom pridružili še  fotografi. Od ustanovitve do danes je član sekcije in tudi mentor akademski slikar Maksimilijan Strnad – Milč. Člani sekcije s svojimi razstavami navdušujejo krajane Selnice in drugih krajev v Sloveniji, pogosto  pa s svojimi deli obogatijo druge kulturne prireditve. Število članov sekcije narašča, saj  kvalitetno delovanje in stalna skrb za strokovni in osebni umetniški razvoj članov privabljata nove umetnike.

Lutkovna sekcija je v vrste Pavze povabila mlade in uspešne lutkarje iz OŠ Selnica ob Dravi in starostno razgibala populacijo gledalcev. Od leta 2008 so lutkarji in vodja sekcije ga. Jasna Žvikart želi uspehe in navduševali s svojimi, tudi avtorskimi, predstavami. Lutkarji so v okviru JSKD v Sloveniji dosegli visoko mesto.

Najmlajši sekciji sta folklorna, ki je bila ustanovljena leta 2009 in sekcija za ohranjanje kulturne dediščine, ki je od ustanovitve v letu 2010 do danes v kraju in izven pripravila več odmevnih prireditev kot sta Pohod po selniški vinski poti in martinovanje ter Pustni karneval s starimi običaji.

Kulturno  društvo Pavza je prostor, kjer krajani lahko sprostijo svojo ustvarjalno moč in domišljijo, hkrati pa kraj, kjer se tkejo nove vezi, s pomočjo katerih znanci postajamo prijatelji.

Zapisala: Stanka Breznik

KD Pavza Selnica ob Dravi

Slovenski trg 4, SI-2352 Selnica ob Dravi

E-pošta: kdpavza@gmail.com