O društvu Obrtniški pevski zbor Sekcije KD Pavza

Želite postati član KD Pavza ?

Osnovni namen KD Pavza je razvijati ljubiteljsko kulturno dejavnost.
 

Društvo deluje na podlagi Statuta KD Pavza (24.03.2017) , član pa lahko postane vsak, ki podpiše pristopno izjavo in plača članarino.

Letna članarina društva znaša 10 €. 

Člani društva so lahko tudi osebe, mlajše od 15 let. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tujec.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Če  želite postati član našega društva, izpolnite PRISTOPNO IZJAVO, ki je dostopna na spletni strani društva (datoteka je priložena spodaj) in nam jo posredujte na naš naslov:  KD Pavza, Slovenski trg 4,  2352 Selnica ob Dravi.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri predsednici društva ali vodjih sekcij. Telefonske številke in e-naslovi so objavljeni na spletni strani KD Pavza.

KD Pavza Selnica ob Dravi

Slovenski trg 4, SI-2352 Selnica ob Dravi

E-pošta: kdpavza@gmail.com